VvD steunt

Het VvD team doet z’n uiterste best om de aangeboden patiëntjes zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden, maar is zich goed bewust dat er nog veel werk aan de winkel is om dieren in het algemeen te helpen.

De eigen patiëntjes helpen is al een goed begin, maar er zijn wereldwijd nog zoveel dieren in nood. Daarom tracht het VvD team in de mate van het mogelijke sommige initiatieven geldelijk te steunen. Initiatieven die “dier, mens en natuur” helpen en zo bijdragen aan een beter leefbare wereld.

VvD wil zichzelf niet in het zonnetje zetten met de opsomming van de initiatieven die ze steunt, maar wil het bestaan van deze initiatieven even belichten. Immers hoe meer mensen weet hebben van deze intiatieven, hoe meer er kan verwezenlijkt worden voor “dier, mens en natuur”. Daarom worden de diverse websites vermeld als uitnodiging om eens te gaan kijken.

Een boel enthousiaste mensen zijn vaak met hart en ziel bezig met het verbeteren van het lot van “dier, mens en natuur”, en daar kan het VvD team volledig achter staan.

GAIA
www.gaia.be

”Lees_meer”


Deze organisatie zet zich actief in voor de belangen en de rechten van het dier. En ze voeren geweldloze actie tegen georganiseerde dierenmishandeling.

”Minder”

Dierenartsen Zonder Grenzen
www.dzg-belgium.org

”Lees_meer”


Deze organisatie bestaat uit dierenartsen die in vaak moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden gaan werken in minder ontwikkelde landen: ze staan in voor de gezondheid van de veestapel van de lokale bevolking. Een gezonde veestapel is de enige zekerheid tot overleven van de lokale bevolking !!!

”Minder”

WWF
www.wwf.be

”Lees_meer”


Deze organisatie hoeft geen introductie meer. Deze organisatie kan dankzij haar grootte heel wat gewicht in de schaal gooien op wereldniveau.

”Minder”

Greenpeace
www.greenpeace.be

”Lees_meer”


Hiervoor geldt hetzelfde als voor WWF. Greenpeace doet goed werk op hoog niveau.

”Minder”

CFE Cheetah Friends Europe
www.cheetahfriends.com

”Lees_meer”


Cheetah Friends Europe is een jonge enthousiaste organisatie die zich vol overgave inzet voor de overleving van de jachtluipaard. Dit prachtige dier is snel bezig te verdwijnen van deze aardbol. CFE houdt zich bezig met duurzame projecten en dit behelst heel wat meer dan “diertje-redden”. Er wordt gewerkt aan geïntegreerde bescherming, maw duurzaam behoud van de leefgebieden, integratie van het dier in de leefomgeving van de plaatselijke bevolking zodat mens-dier conflicten tot een minimum herleid worden ed. CFE kan beschouwd worden als een klein zusje van CCF, maar dan op Europa georiënteerd. CFE is nu voornamelijk actief in Kenia. Dierenarts Dr. Kiki Vleeschouwers heeft de jachtluipaardenproblematiek op de voet gevolgd en CFE mede helpen oprichten met 2 enthousiaste dames die tevens grondige kennis van zaken hebben, nl Nancy Lapidaire en Sabine Boucherie die actief is in Zodiac Zoos.
VvD draagt deze initiatieven een warm hart toe en een kleine bijdrage (maar ja, vele kleintjes maken 1 groot, he…) en hoopt dat deze organisaties nog lang en enthousiast voor hun idealen kunnen blijven vechten en werken.

”Minder”

VvD is ‘Tuna free’

”Lees_meer”

Er zijn 5 goede redenen om zelf ook geen tonijn meer te eten:

1) Tonijn wordt overbevist.
Alle tonijnsoorten worden overbevist en sommige soorten zijn zelfs met uitsterven bedreigd. De laatste 10 jaar is de vangst op de tonijn verdubbeld! Er zijn 7 commercieel beviste soorten en deze staan allemaal onder druk; 5 daarvan zijn opgenomen door de IUCN (World Conservation Union) als bedreigde soorten. De blauwvintonijn uit “kweek” is ook uit den boze, aangezien de jonge tonijnen uit het wild gehaald worden en overgebracht naar kooien om vetgemest te worden.

2) Tot 60% is bijvangst.
Eén van de grote redenen om tonijn te laten, is de vangtechniek die gebruikt wordt. Vooral de longlines, ringzegens en het gebruik van drijfnetten zijn berucht om hun bijvangst. De meest bekende slachtoffers zijn de zeeschildpadden, maar ook dolfijnen, haaien, zeevogels en te jonge tonijnen zijn hier de dupe van.

3) Tonijn is belangrijk voor het in stand houden van ecosystemen.
Tonijn is een toproofvis die vele duizenden kilometers aflegt en zodoende een grote invloed uitoefent op verschillende ecosystemen. Als we de tonijn laten verdwijnen, krijgen de andere prooivissen de kans om explosief in aantal toe te nemen. Deze zullen op hun beurt dan weer de andere soorten wegconcurreren, teveel gaan eten van een andere soort,… welke dan weer bedreigd wordt in zijn voortbestaan. Uiteindelijk leidt dit alles tot een verstoring van het evenwicht.

4) Tonijn is minder gezond dan je denkt
De oceaan is in de loop van de jaren steeds meer vervuild geraakt. Vissen zwemmen in deze vervuiling en nemen dit ook op via hun kiemen. Veel van deze vervuiling blijft in de tonijn en neemt in de loop der jaren steeds meer toe. Bij het consumeren van de tonijn neemt de mens deze stoffen mee binnen. Het is zelfs bekend dat het eten van tonijn de belangrijkste oorzaak is van kwikvergiftiging bij mensen.
5) Tonijnvisserij kent heel wat illegale vangst en verkoop.
Tonijn stijgt in populariteit en deze explosieve marktwaarde zorgt mede voor de illegale handel. De tonijnquota worden overschreden en er zijn genoeg gaten in de netten der wetgeving om vervolging te vermijden. Het is een vicieuze cirkel en we moeten trachten om deze te doorbreken.
Deze redenen tonen duidelijk aan dat er dringend iets moet gedaan worden! De Tuna Free Campaign zet zich voor meer dan 100% in om mensen te sensibiliseren. Dierenkliniek VvD heeft hun raad opgevolgd en is nu ook tonijnvrij!

”Minder”